Tìm kiếm Blog này

12 thg 10, 2016

Chuẩn bị làm bài viết số 2 (2016-2017)

-Thời gian làm bài 90 phút ngày Thứ 6 (20/10/2016)
1. Đọc hiểu VB: 4.0 điểm
- Phương thức biểu đạt: Gọi tên, lý giải
-Nội dung chính của vb: Luận đề, luận điểm chính.
-Ý nghĩa chi tiết, hình ảnh: Nghĩa đen, nghĩa bóng ( ý tác giả muốn nói? Thái độ tình cảm đới với điều đang được nhắc tới? Gửi đến người đọc thông điệp gì? Bài học gì? Tư tưởng gì?...)
-Biện pháp tu từ: Gọi tên, biểu hiện, ý nghĩa (nội dung? Nghệ thuật? đặc điểm gì?)
- Viết đoạn: 7-10 câu theo yêu cầu đề ( nội dung có liên quan đến văn bản đề đã cho)
+Mở đoạn:0.25 đ
+Thân đoạn:0.5đ
+Kết đoạn:0.25 đ
2. Tạo lập văn bản tự sự: kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận ( Kể chuyện theo vai nhân vật chính)
- Phạm vi: TC,ADV-MC-TT, CT Mơtao Mơ xây
-Thang điểm:
+MB: 0.5
+TB:5.0 điểm
- Kể chuyện theo vai nhân vật chính được những sư việc chi tiết tiêu biểu (1.5đ)
Kết hợp yếu tổ miêu tả ( lời nói, tâm lý, hành động gắn với chi tiết, sự việc đang kể (2.0đ) + lời văn giàu cảm xúc (0.5 điểm)
-Rút ra bài học theo chuyên của nhân vật chính (1.0đ)
+Kết bài:0.5 điểm
3. Phân công chuẩn bị: Han chót chủ nhật 16/10/2016
Nhóm 1: TC- vai Tấm
Nhóm 2: TC-vai Cám
Nhóm 3: TC- vai Bụt
Nhóm 4: ADV-MC-TT- vai ADV
Nhóm 5: ADV-MC-TT- vai MC
Nhóm 6: ADV-MC-TT- vai TT
Nhóm 7: ADV-MC-TT- vai Rùa Vàng
Nhóm 8: CT Mơtao Mơ xây-Vai Damsan
- Sản phẩm chuẩn bị nộp trên Driver: 10A12016-2017 /Thư mục Truyện dân gian/ Bài viết số 2
-Qui ước đặt tên file: Tên nhóm-Tên bài-Vai kể
-----------------------------26 thg 3, 2016

Chuẩn bị thi HK2- Văn cảm nhận-Tình cảnh lẻ loi 8 câu cuối


Tổ 3 làm theo HD:
1. TT phân công các bạn theo dàn ý:
-MB
- Giới thiệu chung
-LĐ1
-LĐ2
-Đánh giá
-Kết luận
==> 1 đến 2 bạn chiu trách nhiệm tổng hợp chung

Chuẩn bị thi HK2- Văn thuyết minh: Truyện Kiều

Tổ 2 làm theo HD:
1. TT phân công các bạn theo dàn ý:
-MB
-Tiểu sử ND
- Hoàn cảnh st, xuất xứ TK
- Nội dung TK
- Nghệ thuật TK
- Giá trị TK
-Vị trí của TK trong sự nghiệp ND
-Kết luận
2. TT phân công 1 đến 2 bạn chiu trách nhiệm tổng hợp chung

Chuẩn bị bài số 7-HK2-Thuyết minh về Nguyễn Du

Tổ 1 làm theo HD:
1. TT phân công các bạn theo dàn ý:
-MB
-Tiểu sử ND
-SNST NDu
- Ảnh hưởng cuộc đời đến SNST của ND
-Giới thiệu về nội dung-NGhệ thuận thơ chữ Hán ND
-Giới thiệu về nội dung-NGhệ thuận thơ chữ Nôm ND
-Vị trí của ND
-Kết luận
==> 1 đến 2 bạn chiu trách nhiệm tổng hợp chung