Tìm kiếm Blog này

22 thg 9, 2009

Tóm tắt "Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ" .

(kiến thức tối thiểu cần đạt)
-"Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thuỷ" tiêu biểu cho TT VN thời kỳ dựng nước, gắn liền với những di tích về thành Cổ Loa .

- An Dương Vương nối nghiệp vua Hùng, vua xây thành nhưng xây lại đổ. Sau nhờ Rùa Vàng giúp mới xây xong

- Rùa Vàng còn tặng cho nhà vua một cái móng để làm lẫy nỏ chống giặc

- Triệu Đà xâm lược Âu Lạc. Nhờ nỏ thần An Dương Vưong giữ được nước.

- Triệu Đà cầu hôn Mị Châu cho Trọng Thuỷ. An Dương Vương vô tình gả con gái.

- Trọng Thuỷ đánh cắp bí mật nỏ thần. Triệu Đà cử binh sang đánh Âu Lạc

- An Dương Vương thua trận, cùng con gái chạy khỏi Loa Thành

- Rùa Vàng kết tội Mị Châu là giặc. Nhà vua chém chết con rồi đi xuống biển.

- Trọng Thuỷ thương tiếc Mị Châu, nhảy xuống giếng tự tử

- Máu Mị Châu thành ngọc trai, đem rửa nước giếng đó thì sáng hơn.

=> ý thức đề cao cảnh giác + tư tưởng nhân đạo + bài học về xử lý mối quan hệ Chung-Riêng...